Trasee culturale, istorice şi religioase

Scris de CJ Gorj. Postat în Trasee culturale, istorice, religioase, Trasee turistice

Trasee culturale, istorice şi religioase

Publicat în data de octombrie 12, 2011 cu Nici un comentariu

Turismul cultural este o formă de mobilitate al cărei scop principal este lărgirea orizontului de cunoaştere prin descoperirea patrimoniului cultural-artistic sau arhitectural şi a teritoriilor în care acesta se inserează.

Reprezentând o posibilitate de valorificare a resurselor antropice, sfera sa de cuprindere include atât turismul citadin, cât şi cel rural-etnografic. Raportat inevitabil la noţiunea de patrimoniu, turismul cultural are ca arie de desfăşurare, deopotrivă, patrimoniul material (muzee, monumente, ansambluri arhitecturale, oraşe culturale, sate cu tradiţii bine conservate, situri arheologice, grădini, edificii de natură religioasă sau militară etc.) cât şi patrimoniul imaterial (sărbători şi manifestări culturale, tradiţii, aptitudini creative acumulate în timp).

În ceea ce priveşte Gorjul, oportunităţile sunt multe şi motivante, existând diverse forme de manifestare ale turismului cultural.

Pentru o mai bună informare a potenţialului turist, vom încerca o sistematizare a domeniului, pornind de la tematica propusă, la formula turistică agreată şi obiectivul/ obiectul care poate trezi interesul vizitatorului.

1. Tema: religioasă;

Formula turistică: pelerinaj, întâlnire carismatică
Obiective: mănăstiri medievale, biserici de lemn …

2. Tema: istorică

Formula turistică: circuit, vizitare situri
Obiective: castrul roman, siturile, muzeul de istorie

3. Tema: amintire

Formula turistică: circuit, excursie
Obiective: casa memorială Tudor Vladimirescu de la Vladimir, casa Moangă, mausoleul de la Padeş; casa memorială Ecaterina Teodoroiu, podul Jiului; casa muzeu C-tin Brâncuşi de la Hobiţa, Casa Gănescu, Casa Măldărăscu, Calea Eroilor, centrul vechi din Târgu-Jiu, Tg-Cărbuneşti,Tânţăreni, Peştişani; monumentul de la Schela etc.

4. Tema: artistică

Formula turistică: circuit, stagiu de iniţiere
Obiective: Ansamblul brâncuşian, Muzeul de Artă, Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara, Muzeul Tudor Arghezi, muzeele şi colecţiile muzeale din Gorj, muzeele Maria Lătăreţu şi Maria Apostol, Biblioteca de artă, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Galerii de artă, localităţiile Godineşti şi Tg-Cărbuneşti – pentru lăutari, Polovragi, Baia de Fier, Novaci – pentru tradiţii bine conservate etc.

5. Tema: Meşteşuguri/ industrie

Formula turistică: circuit, excursie
Obiective: târgurile meşterilor populari, Tismana, Novaci, Baia de Fier, Câlnic, Crasna, Peştişani, Polovragi, Săcelu, Drăguţeşti, Glogova, Bălceşti – pentru meşteri populari; zona minieră; termocentralele
Tema: Parcuri, grădini, rezervaţii
Formula turistică: circuit, sejur, excurşie
Obiective: Grădina Publică (Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, imobilul Centrului Brâncuşi); Parcul Coloanei (Coloana); rezervaţii naturale şi parcuri naţionale
Tema: Festivaluri şi manifestări culturale
Formula turistică: sejur
Obiective:
- Târgu-Jiu (Brâncuşiana, 17-19 februarie);
- Târgu-Jiu (Zilele Teatrului ,,Elvira Godeanu”, 9-19 mai);
- Novaci (Urcatul oilor la munte, a treia duminică din mai);
- Târgu-Jiu (Târgul meşterilor populari olteni, 16-22 mai);
- Târgu-Jiu şi Tg-Cărbuneşti (Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”, 19-22 mai);
- Târgu-Jiu (Târgul meşterilor populari copii, 20-23 mai);
- Padeş (Imn în Câmpia Soarelui, prima duminică din iunie);
- Ţânţăreni (Festival de romanţe ,,Sara pe deal”, 15 iunie);
- Polovragi (Nedeia de Sfântul Ilie, 20 iulie);
- Bustuchin (Iustina Băluţeanu, 23-24 iulie);
- Târgu-Jiu şi Schela (Festival naţional de folk şi baladă ,,Poarta Sărutului”, 8-10 august);
- Târgu-Jiu (Târgul meşterilor populari din România – cu participare internaţională, 11-15 august);
- Tismana (Festivalul cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc, 14-15 august);
- Tg-Cărbuneşti (Gena Bârsan, muzică lăutărească, 26 august);
- Târgu-Jiu (Tabăra de sculptură ,,Brâncuşiana”, 1-15 sept.);
- Rânca (Târgul meşterilor populari, 2-4 septembrie);
- Rânca (Festivalul toamnei, 2-4 septem);
- Târgu-Jiu şi Brădiceni (Atelierul Naţional de Poezie ,,Serile la Brădiceni”, 6-8 sept.);
- Runcu (Maria Apostol, 7-8 sept.);
- Bolboşi (Festivalul lăutarilor gorjeni, 15 septembrie);
- Baia de Fier (Coborâtul oilor de la munte, a treia duminică din septembrie);
- Târgu-Jiu (Festivalul internaţional de arte vizuale ,,Gorjfest”, tabără şi salon, 2-12 octombrie;
- Târgu-Jiu şi Runcu (Festivalul naţional de umor ,,Ion Cănăvoiu”, Salon naţional de caricatură, 21-23 oct.);
- Târgu-Jiu şi judeţ (Zilele Gorjului, 24-28 octombrie );
- Târgu-Jiu (Târgul de toamnă al meşterilor gorjeni, 24-28 octombrie);
- Târgu-Jiu (Festivalul cântecului popular românesc ,,Maria Lătăreţu”, 7-10 noiembrie);
- Târgu-Jiu, (Corala gorjeană, 16 decembrie);
- Târgu-Jiu (Târgul de Crăciun, 18-21 decembrie).
- Târgu-Jiu (Alaiul obiceiurilor de iarnă, 21 decembrie).
Acestora li se adaugă stagiunile permanente ale Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Orchestrei de cameră ,,Lyra Gorjului”.
Tema: gastronomie
Formula turistică: circuit, sejur, stagiu culinar
Obiective: Festivalul răciturilor, Novaci – brânză, Peştişani – castane etc.
Tema: cumpărături
Formula turistică: sejur
Obiective: Târgurile meşterilor populari.

Nici un comentariu

Comentarii pentru Trasee culturale, istorice şi religioase sunt acum închise.