Trasee sentimentale

Scris de CJ Gorj. Postat în Trasee sentimentale, Trasee turistice

Trasee sentimentale

Publicat în data de octombrie 12, 2011 cu Nici un comentariu

Capitală istorică a ţinutului, Târgu-Jiul (vatră a unui străvechi sat dac, staţiune poştală şi comercială pe vremea romanilor, atestat documentar sub numele Jiu la 1406) este centrul administrativ, politic şi cultural al judeţului.

Zestrea sa culturală este bogată şi motivantă: Ansamblul monumental Brâncuşi, Muzee de istorie şi de artă, Bibliotecă de artă, Teatru, Universitate, Ansamblu folcloric profesionist, Galerie de artă, Teatru de marionete, Orchestră de cameră, Grădină publică de peste un secol şi jumătate vechime, clădiri de patrimoniu, monumente diverse, festivaluri naţionale şi internaţionale de literatură, teatru, arte vizuale, folclor, folk şi balade, umor, saloane şi expoziţii, târguri ale meşterilor populari ş.a.m.d.

Fiind situat aproape în mijlocul ţinutului, de la el pornesc în toate direcţiile drumuri ce pot conduce vizitatorul spre comorile zămislite de natură sau de mâna omului, adevărate minuni ce împodobesc acest Gorj etern.

Vă invităm să ne însoţiţi pe acest traseu sentimental.

1. Tg-Jiu (Turcineşti – Schela) – Bumbeşti-Jiu/ Petroşani

- Biserica catedrală (biserica negustorilor), biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, biserica Sfântul Nicolae etc.;
- Ansamblul sculptural Constantin Brâncuşi, Muzeul Judeţean Gorj (secţiile de istorie şi de artă), Casa memorială Ecaterina Teodoroiu, Mausoleul Ecaterina Teodoroiu, statuia lui Tudor Vladimirescu, bustul lui Constantin Brâncuşi, expoziţia urbană de sculptură modernă;
- clădiri de patrimoniu: Casa Dimitrie Măldărăscu, Casa Barbu Gănescu, Casa Vasile Moangă, sediul Muzeului, Gimnaziul Tudor Vladimirescu, tronsonul străzilor Victoria şi Tudor Vladimirescu – zona veche;
- alte clădiri: Palatul administrativ, Primăria, redacţia Gorjeanul, Biblioteca judeţeană, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, sediul vechi al Băncii Naţionale, Colegiul Spiru Haret, casa dr. Brădişteanu, ansamblul Cornea Brăiloiu, Facultatea de drept, Casa Iunian – Biblioteca Universității Constantin Brâncuși, Casa Keber, Centrul Brâncuşi;
- Parcul Central, Parcul Coloanei, pădurea Dragoieni şi pădurea Botorogi;
- Podul Jiului – vechi;
- lacurile de acumulare;
- centrul civic reabilitat, ziua şi noaptea;
- Stadionul şi Sala Sporturilor, cu imagini din fotbal, handbal, baschet, box, motocros, atletism, cros, lupte, etc.;
- Evenimente culturale: Zilele Elvira Godeanu, Festivalul internaţional de literatură Tudor Arghezi, Sărbătoarea Narciselor, Zilele Oraşului, Festivalul de folk şi baladă, Târgul meşterilor populari din România, Festivalul Internaţional de Folclor, Salonul internaţional de arte vizuale GORJFEST, Festivalul Maria Lătăreţu, concert Lyra Gorjului, Alaiul Sărbătorilor de Iarnă, Târgul de Crăciun;
- bisericile de lemn Horezu, Rugi;
- biserica Sf. Apostoli, Cartiu;
- Casa Cartianu;
- Casa Manta;
- Ziua cireşului.
- bisericile de lemn Schela şi Sâmbotin;
- Monumentul lui Mihai Viteazul;
- zona alpină şi subalpină a munţilor Vâlcan;
- evocarea trecerii lui Mihai Viteazul;
- Dealul Gornăcelul.
- Mânăstirea Lainici, schitul Locurele, mânăstirea Vişina, schitul II – Locurele, schitul Plai Bumbeşti, biserica de lemn Sârbeşti,
- biserica de zid Sf. Nicolae–Lăzăreşti, biserica de zid Sf. Ioan Boteztorul – Curtişoara;
- castrul roman şi aşezarea civilă Bumbeşti Jiu;
- monumentul Generalului Dragalina;
- lucrări de artă de pe Defileu;
- Parcul Naţional Defileul Jiului; Stâncile Rafaila, Sfinxul Lainicilor, Pădurea Gornăcel, Pădurea Chitu- Bratcu;
- manifestarea Cântecul Munţilor.

2. Tg-Jiu – Curtişoara (Bălăneşti) – Muşeteşti – Crasna (Săcelu) – Novaci – Baia de Fier – Polovragi

- Muzeul Arhitecturii Populare Curtişoara ;
- bisericile de lemn, Casa memorială Ion Popescu-Voiteşti.
- bisericile de lemn Stănceşti, Muşeteşti (cimitir) şi Stănceşti-Larga; colecţia muzeală.
- mănăstirea Crasna, biserici de lemn Aniniş, Buzeşti, Cărpiniş, Crasna din Deal, Ungureni, Drăgoieşti, Dumbrăveni;
- casa de lemn Dumitru Danciu, monumentul Constantin Ivănuş;
- zona montană şi submontană a masivului Parâng;
- areal natural protejat: locul fosilifer Buzeşti;
- Muzeul Satului;
- Festivalul folcloric ’’Răsună munţii sub Parâng ’’, la Crasna.
- Staţiunea Săcelu;
- biserica de lemn Săcelu;
- aşezările romane Hăieşti şi Săcelu;
- casa Moangă-Pleşoianu;
- Piatra Buha, Piatra Biserica Dracilor;
- Muzeul satului Surupaţi şi Maghereşti.
- Bisericile de lemn Berceşti şi Hirişeşti;
- Valea Gilortului;
- Pădurea de molid şi fag Măcria, Pădurea de stejar Bârcului;
- Festivalul şi târgul „Urcatul oilor la munte”;
- Casa de cultură;
- Primăria;
- Ansamblul Nedeia ;
- biserica Baia de Fier, biserica de lemn Sohodol;
- Cheile Galbenului, Peştera Muierilor, Peştera Iedului, Valea Galbenului, fenomenul carstic Şura;
- Festivalul pastoral „Coborâtul oilor de la munte”;
- colecţie muzeală, meşteri populari.
- mănăstirea Polovragi;
- cetăţile dacice, crucea căpitanului Ursache;
- Cheile Olteţului, peştera Polovragi, Valea Olteţului, Poienile de sus, fenomenul carstic Şura, canionul de nisip, luncile Olteţului, pădurea de castani;
- plantaţii de căpşuni;
- meşteri populari;
- Nedeia de Sf. Ilie.

3. Tg-Jiu – Scoarţa – Bengeşti-Ciocadia – Bumbeşti-Piţic – Alimpeşti/ Rm.Vâlcea

- biserici de lemn Bobu, Colibaşi, Copăcioasa, Lazuri, Pişteşti din deal;
- case vechi: Coliţă, Ioana Popescu, Tenu, Dobran, Leon Sucea, Matei Vodislav ;
- bisericile de zid Bălceşti, Ciocadia, Bengeşti;
- bisericile de lemn Ciocadia, Pereşti;
- case: Avramescu, Sârbu, Ion Danciu, Văruţ, Colibăşanu, Bengescu;
- Muzeul Maria Lătăreţu ;
- biserici de lemn Bumbeşti-Piţic, Cârligei, Poienari;
- Muzeul Satului ;
- biserici de lemn Alimpeşti, Nistoreşti.

4. Tg-Jiu – Stăneşti – Leleşti – Runcu – Arcani – Peştişani – Godineşti –Tismana – Padeş – Glogova/ Băile Herculane

- bisericile de lemn Stăneşti, Curpen, Măzăroi şi Vaidei;
- cascada Vaidei;
- Pastorala Floriilor.
- aşezare medievală Frăteşti;
- bisericile de lemn Frăteşti şI Leleşti;
- Muzeul Satului.
- aşezări paleolitice „La Bulboc”şi „ La Cruce”;
- aşezarea medievală, pivniţele de deal – Dobriţa;
- Muzeul Maria Apostol;
- Festivalul folcloric Maria Apostol;
- Cheile Sohodolului, Cheile Gropului Sec; Cheile Pătrunsa, Cheile Şuşiţa, Izbucul Jaleşului, Pădurea Rachiţeaua.
- Muzeul Satului ;
- bisericile de lemn Frânceşti, Gureni, Peştişani;
- Casa – muzeu Constantin Brâncuşi de la Hobiţa;
- Valea Bistriţei, peştera Cioarei;
- Sărbătoarea Nucetului;
- Expoziţia de sculptură Hobiţa;
- Piatra Boroştenilor.
- Mănăstirea Tismana şi schiturile Cioclovina de Sus şi Cioclovina de Jos, bisericile de lemn Pocruia, Gornoviţa;
- Muzeul costumului popular gorjenesc;
- Plaiul Tismanei, Plaiul Pocruiei, Plaiul cel Mare (Sohodol);
- Festivalul cântecului, jocului şi dansului popular gorjenesc;
- Cotul cu Aluni, Cioclovina, Pădurea Tismana-Pocruia, Dumbrava Tismana, Cornetul Pocruiei, Izvoarele Izvarna, Muntele Oslea, Peştera Gura Plaiului, Piatra Andreaua.
- biserici de lemn Padeş, Cloşani;
- Monumentul Proclamaţiei de la Padeş;
- casa tradiţională Constantin Nacu;
- Evocarea istorică ’’Imn în câmpia Soarelui’’;
- Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei;
- peştera Lazului, peştera Martel, peştera Cloşani, peştera Cioaca cu Brebenei;
- Cheile Corcoaia, Piatra Mare a Cloşanilor, Ciucevele Cernei;
- pădurea Gorganu;
- Muntele Oslea;
- bisericile Glogova şi Cleşneşti;
- Casa şi Ansamblul Glogoveanu.

5. Tg-Jiu – Băleşti – Teleşti – Câlnic – Ciuperceni – Cătunele – Motru -Samarineşti – Văgiuleşti

- bisericile de lemn din Ceauru, Corneşti, Stolojani ;
- situl arheologic şi necropola;
- fortificaţia dacică de la Şomăneşti;
- Sărbătoarea Sf. Gheorghe;- muzeul satului ;
- biserici de lemn din Ciuperceni şi Priporu, biserica Strâmba-Vulcan;
- colecţie muzeală;
- ceramică;
- Festival folcloric ;
- castru cu val de pământ Valea Perilor;
- biserici în Cătune, Lupoaia, Steic, Valea Mănăstirii;
- Ansamblul bisericii de lemn Sf. Ioan Botezătorul;
- biserica de lemn Sf. Voievozi;
- centrul civic;
- festival de colinde;
- biserica de lemn Băzăvani, biserica Larga;
- Cula I. C. Davani.
- biserica fostului schit Covrigi;
- biserica de lemn Covrigi.

6. Tg-Jiu – Scoarţa – Bengeşti-Ciocadia – Novaci – Rânca

- staţiune;
- trasee montane;
- rezervaţie naturală;
- sporturi de sezon;
- Festivalul Toamnei.

7. Tg-Jiu – Scoarţa – Tg-Cărbuneşti – Licurici (Berleşti) – Hurezani (Logreşti) – Stejari – Căpreni (Dănciuleşti) – Stoina – Cruşeţ/ Craiova

- biserici de lemn;
- Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul;
- Ansamblul urban vechi;
- Muzeul Tudor Arghezi;
- Muzeul Crucilor de la Măceşu;
- meşteri populari;
- plasticieni;
- Festivalul de muzică lăutărească Gena Bârsan ;
- biserica de lemn Pârâu Viu ;
- biserica Sf. Dumitru;
- Pavilion muzeal;
- Festival folcloric ;
- biserica Sf. Voievozi;
- Fântâna;
- biserica Sf. Împăraţi;
- biserica Zăicoi;
- Muzeul Satului ;
- sit arheologic Toiaga;
- biserici Ciorari şi Păişani;
- biserica de lemn Slăvuţa;
- biserici Măiag, Slăvuţa.

8. Tg-Jiu – Scoarţa – Tg-Cărbuneşti (Ţicleni) – Jupâneşti – Bărbăteşti – Săuleşti – Vladimir – Aninoasa – Turburea – Ţânţăreni/ Craiova

- aşezare dacică Ţicleni;
- casa de cultură Ţicleni;
- staţiunea Ţicleni ;
- aşezare epoca de bronz Vierşani;
- sit arheologic Vidin;
- biserici lemn Boia şi Vidin;
- colecţie muzeală.
- sit arheologic Socu;
- case: Bărbătescu, Munteanu, Buşe;
- Muzeul satului ;
- Monument Eroi ;
- biserici Frasin, Vladimir, Lunca;
- Casa memorială Tudor Vladimirescu;
- Casa Gârbea;
- biserica Groşerea;
- Cula Crăsnaru ;
- sit arheologic Spahii;
- biserica Sf. Voievozi;
- vechiul Centru comercial;
- case Cosma, Dănciulescu, Alexandru, Preda, Mihăilescu, Cosma;
- Muzeul Mihai Eminescu – Ţânţăreni;
- Muzeul Satului – Ţânţăreni;
- Festival de romanţe – Ţânţăreni;
- Festival Eminescu la Floreşti.

9. Tg-Jiu – Drăguţeşti – Dăneşti – Rovinari – Bâlteni – Fărcăşeşti – Urdari-Plopşoru – Brăneşti/ Filiaşi

- biserica de lemn Cârbeşti;
- case de lemn Urecheşti.
- Biserica de lemn Brătuia.
- biserica de lemn Sf. Voievozi;
- centrul civic;
- Festival folcloric Rovinari;
- Casa şi Şcoala ,,Dincă Schileru” – Bâlteni;
- biserici de lemn Fărcăşeşti, Peşteana de Jos, Valea cu apă.
- sit arheologic Sărdăneşti;
- biserica de lemn Plopşoru;
- bisericile din Ceplea şi Cursaru;
- casa Cepleanu.
- biserica Sf. Nicolae;
- teatru sătesc Brăneşti.

10. Tg-Jiu – Băleşti – Teleşti – Câlnic – Mătăsari – Negomir – Drăgoteşti-Slivileşti – Bolboşi – Borăscu – Turceni – Ioneşti

- biserici de lemn Mătăsari şi Runcurel;
- Casa culă Nicolaescu din Runcurel ;
- biserici de lemn Artanu şi Negomir;
- muzeu local Negomir;
- biserica Trestioara;
- Festival folcloric Cântecul văilor.
- fortificaţia de la Şiacu;
- cula Cioabă-Chintescu, Şiacu;
- aşezare neolitică Şura;
- ansamblul bisericii de lemn din Şura;
- biserică lemn Ştiucani ;
- biserica de lemn Bălăceşti;
- Festival lăutari – Borăscu.
- mănăstirea Strâmba;
- biserica de lemn Turceni;
- centrul civic Turceni;
- colecţie muzeală din casa de cultură;
- festival folcloric – Turceni;
- biserica Sf. Voievozi din Ioneşti.

11. Tg-Jiu – Scoarţa – Albeni – Prigoria – Roşia de Amaradia.

- biserici de lemn Bârzeiu, Doseni, Mirosloveni;
- muzeu local din Albeni ;
- biserica de lemn Călugăreasa;
- biserici Călugăreasa, Negoieşti, Prigoria, Zorleşti ;
- Biserica de lemn Roşia;
- biserica din Seciuri.

Nici un comentariu

Nu există în prezent nici un comentariu la Trasee sentimentale. Poate că doriţi să adăugaţi unul de-al dumneavoastră?

Lăsaţi un comentariu