Comunicat de presă

Scris de CJ Gorj. Postat în Muzee, clădiri şi case memoriale, case muzeu, Obiective de patrimoniu, Principală

Keber 02

Publicat în data de noiembrie 18, 2016 cu Nici un comentariu

Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj anunță intenția de a depune spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”.

Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local – Casa Memorială Iosif Keber”.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
- conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber;
- valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context turistic.

Casa memorială Iosif Keber, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice din România, pentru Județul Gorj, la poziția 476, sub codul GJ-IV-m-B-09479, este construită în anul 1932 de către arhitectul Iulius Doppelreiter, personalitate interbelică ce a contribuit la dezvoltarea arhitecturii civile din acea perioadă, promovând stilul neoromânesc.

Intervenția asupra obiectivului a primit aviz favorabil din partea Ministerului Culturii, respectiv, Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, nr. 94/M din data de 10.11.2016, faza de proiectare D.A.L.I.

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
- lucrări de consolidare și restaurare a clădirii;
- lucrări de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni;
- lucrări de refacere împrejmuire incintă;
- lucrări de intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare;
- lucrări de instalații;
- crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități;
- iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric;
- lucrări de amenajare a curții exterioare;
- activități de audit financiar extern;
- activități de marketing și promovare a obiectivului istoric;
- activități de informare și publicitate.

Proiectul  prevede inclusiv crearea de facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități, prin:
- amplasarea unei toalete ecologice vidanjabilă, pentru persoanele cu dizabilități locomotorii;
- montarea unui monitor exterior pentru prezentarea activităților instituției și a spațiilor de expunere;
- utilizarea de tehnologii asistive hardware și software destinate persoanelor cu dizabilități vizuale și/sau auditive, constând în implementarea unei aplicații software cu care vizitatorii interacționează prin intermediul unor tablete, urmând ca pe acestea să ruleze o prezentare audio/video (inclusiv în limbaj mimico-gestual), precum și a unor audio-ghiduri.

Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de activități și servicii complexe. Pe lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte memoriale, vor avea loc ateliere creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, hand-made, inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din materiale reciclabile), activități de art terapie pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Pentru creșterea atractivității acestui obiectiv cu potențial turistic se propun activități de timp liber, de genul vânătorii de comori sau escape room. De asemenea, în spațiile expoziționale și multifuncționale din incinta clădirii, cât și în curtea interioară vor putea fi organizate evenimente care vor aduce împreună artiști, meșteșugari, oameni de cultură, reprezentanți ai sectorului cultural și creativ, turiști și reprezentanți ai comunității locale.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de turiștii români și străini, care vizitează zona în care este amplasată Casa memorială Iosif Keber și se cazează în municipiul Târgu Jiu, grupuri organizate de școlari, preșcolari, elevi, studenți, turiști de grup și familie, care practică turism cultural sau de agrement în regiune.

Nici un comentariu

Comentarii pentru Comunicat de presă sunt acum închise.